St.prp. nr. 53 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om Forsvarets investeringsvirksomhet

Om Forsvarets investeringsvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget