St.prp. nr. 53 (2002-2003)

Om Forsvarets investeringsvirksomhet

Om Forsvarets investeringsvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget