St.prp. nr. 54 (2003-2004)

Om investeringar i Forsvaret

Om investeringar i Forsvaret

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget