St.prp. nr. 55 (1999-2000)

Forsvarets logistikkfunksjoner

Forsvarets logistikkfunksjoner
Framtidig virksomhet, styring og organisering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget