St.prp. nr. 55 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Republikken Korea og en bilateral landbruksavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Korea, begge av 15. desember 2005

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget