St.prp. nr. 56 (1996-97)

Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget