St.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 142/2002 av 8. november 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget