St.prp. nr. 59 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 79/2003 og nr. 80/2003 av 20. juni 2003 og nr. 11/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse av direktiver på området for elektronisk kommunikasjon

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget