St.prp. nr. 59 (2004-2005)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom statene i Det europeiske frihandelsforbund og Republikken Tunisia og en tilknyttet landbruksprotokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Tunisia, begge av 17. desember 2004

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget