St.prp. nr. 60 (2004-2005)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2006 (kommuneproposisjonen)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2006 (kommuneproposisjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget