St.prp. nr. 62 (1998-99)

Forsvarets bidrag i forbindelse med krisen i Kosovo

Forsvarets bidrag i forbindelse med krisen i Kosovo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget