St.prp. nr. 62 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd iEØS-komiteen nr. 33/2003 av 14. mars 2003 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF)nr. 1360/2002 om bruk av fartsskrivarinnan vegtransport

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget