St.prp. nr. 65 (2001-2002)

Om jordbruksoppgjøret 2002 – endringer i statsbudsjettet for 2002 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2002 – endringer i statsbudsjettet for 2002 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget