St.prp. nr. 66 (1998-99)

Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket

Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget