St.prp. nr. 66 (2000-2001)

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kap. 410 Herads- og byrettane og under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kap. 410 Herads- og byrettane og under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget