St.prp. nr. 67 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Jordbruksoppgjøret 1998 - endringer i statsbudsjettet for 1998 m.m.

Jordbruksoppgjøret 1998 - endringer i statsbudsjettet for 1998 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget