St.prp. nr. 67 (1997-98)

Jordbruksoppgjøret 1998 - endringer i statsbudsjettet for 1998 m.m.

Jordbruksoppgjøret 1998 - endringer i statsbudsjettet for 1998 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget