St.prp. nr. 67 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitébeslutning nr. 37/2000 av 31. mars 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs handlingsprogram vedrørende sjeldne sykdommer innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (1999-2003)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget