St.prp. nr. 69 (2004-2005)

Om jordbruksoppgjøret 2005 – endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2005 – endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget