St.prp. nr. 7 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitébeslutning nr. 83/2000 av 2. oktober 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs handlingsprogram vedrørende forurensningsbetingede sykdommer (1999-2001) og forebygging av skader (1999-2003)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget