St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget