St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Til innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING

I denne proposisjonen legger regjeringen fram forhandlingene om den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet (AsDF), som er det myke utlånsvinduet i Asiabanken. Midlene i fondet blir lånt ut på svært gunstige vilkår til de fattigste landene i regionen. Fondet blir med jevne mellomrom fylt på med gavemidler fra giverlandene. Størrelsen på hver enkelt påfylling, byrdefordeling mellom giverlandene og kriteriene for utlåningen blir bestemt under forhandlinger mellom giverlandene og banken. Resultatet av forhandlingene ble en samlet påfylling på US dollar 6,3 mrd. Norges andel av påfyllingen utgjør et bidrag på NOK 155.910.501 fordelt over fire år (1997-2000), hvilket tilsvarer en andel på 0,9 pst av det totale bidraget fra giverlandene. Tilskuddet til AsDF belastes kap. 0163, post 71.2, Innskudd i Det asiatiske utviklingsfondet (AsDF).

Til forsiden