Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Til innholdsfortegnelse

1 Bidragene til den 6. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfond, AsDF

Byrdeandel Ordinære Ekstraordinære Totale
Bidragsland i prosent bidrag i USD bidrag i USD bidrag i USD
Belgia 0.72 19.440.000 23.490.000
Canada 4.56 125.820.000 125.820.000
Danmark 0.89 24.030.000 24.030.000
Finland 0.50 13.500.000 4.157.120 17.657.120
Frankrike 5.00 135.000.000 5.000.000 140.000.000
Italia 4.00 108.000.000 108.000.000
Nederland 2.43 65.610.000 65.610.000
Norge 0.90 24.300.000 24.300.000
Spania 0.50 13.500.000 13.500.000
Sverige 1.37 36.990.000 2.600.000 39.590.000
Sveits 1.23 33.210.000 2.500.000 35.710.000
Storbritannia 3.80 102.600.000 102.600.000
Tyskland 6.56 177.120.000 177.120.000
Tyrkia 0.56 15.120.000 1.000.000 16.120.000
USA 14.81 400.000.000 400.000.000
Østerrike 0.87 23.490.000 23.490.000
Ikke-regionale bidrag totalt 48.80 1.317.730.000
Australia 6.49 175.230.000 175.230.000
Hong Kong
Japan 35.13 948.510.000 70.260.000 1.018.770.000
Malaysia 0.37 10.000.000 10.000.000
New Zealand
Sør Korea 2.01 54.270.000 54.270.000
Taiwan 0.54 14.580.000 14.580.000
Thailand 0.15 4.000.000 4.000.000
Regionale bidrag totalt 44.69 1.206.590.000
Byrdefordelte bidrag totalt 93.49 2.524.320.000
Ekstraordinære bidrag 3,17 85.517.120
Sum giverbidrag 96.66 2.609.837.120
Uallokert finansieringsgap 3.34 90.162.880
Tot. fremforhandlet giverbidrag 100.00 2.700.000.000
Til toppen
Til dokumentets forside