St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Til innholdsfortegnelse

1 Bidragene til den 6. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfond, AsDF

ByrdeandelOrdinæreEkstraordinæreTotale
Bidragslandi prosentbidrag i USDbidrag i USDbidrag i USD
Belgia0.7219.440.00023.490.000
Canada4.56125.820.000125.820.000
Danmark0.8924.030.00024.030.000
Finland0.5013.500.0004.157.12017.657.120
Frankrike5.00135.000.0005.000.000140.000.000
Italia4.00108.000.000108.000.000
Nederland2.4365.610.00065.610.000
Norge0.9024.300.00024.300.000
Spania0.5013.500.00013.500.000
Sverige1.3736.990.0002.600.00039.590.000
Sveits1.2333.210.0002.500.00035.710.000
Storbritannia3.80102.600.000102.600.000
Tyskland6.56177.120.000177.120.000
Tyrkia0.5615.120.0001.000.00016.120.000
USA14.81400.000.000400.000.000
Østerrike0.8723.490.00023.490.000
Ikke-regionale bidrag totalt48.801.317.730.000
Australia6.49175.230.000175.230.000
Hong Kong
Japan35.13948.510.00070.260.0001.018.770.000
Malaysia0.3710.000.00010.000.000
New Zealand
Sør Korea2.0154.270.00054.270.000
Taiwan0.5414.580.00014.580.000
Thailand0.154.000.0004.000.000
Regionale bidrag totalt44.691.206.590.000
Byrdefordelte bidrag totalt93.492.524.320.000
Ekstraordinære bidrag3,1785.517.120
Sum giverbidrag96.662.609.837.120
Uallokert finansieringsgap3.3490.162.880
Tot. fremforhandlet giverbidrag100.002.700.000.000
Til forsiden