St.prp. nr. 75 (1999-2000)

Om visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

Om visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget