St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget