St.prp. nr. 76 (2002-2003)

Om endring i tenestetillegget til utskrivne vernepliktige mannskap

Om endring i tenestetillegget til utskrivne vernepliktige mannskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget