St.prp. nr. 76 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Om endring i tenestetillegget til utskrivne vernepliktige mannskap

Om endring i tenestetillegget til utskrivne vernepliktige mannskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget