St.prp. nr. 77 (2000-2001)

Omlegging av Forsvarets eiendomsforvaltning

Omlegging av Forsvarets eiendomsforvaltning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget