St.prp. nr. 77 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 164/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget