St.prp. nr. 78 (2002-2003)

Om utbygging av E18 Kopstad - Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg for utbygging av deler av rv 4 i Oppland

Om utbygging av E18 Kopstad - Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg for utbygging av deler av rv 4 i Oppland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget