St.prp. nr. 80 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget