St.prp. nr. 82 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 72/1999 av 28. mai 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs program «Joint European Venture» (JEV II)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget