St.prp. nr. 82 (1999-2000)

Om jordbruksoppgjøret 2000 - endringer i statsbudsjettet for 2000 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2000 - endringer i statsbudsjettet for 2000 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget