St.prp. nr. 82 (2002-2003)

Bygging av Skjold-klasse missiltorpedobåter

Bygging av Skjold-klasse missiltorpedobåter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget