St.prp. nr. 83 (2002-2003)

Om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak

Om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget