St.prp. nr. 84 (1999-2000)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget