St.prp. nr. 85 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget