St.prp. nr. 87 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 53/98 av 29. mai 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 25. september 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget