St.prp. nr. 87 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv til utskrivne vernepliktige mannskap»

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv til utskrivne vernepliktige mannskap»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget