St.prp. nr. 89 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget