St.prp. nr. 90 (2000-2001)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m. v. til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Om endringer i «Regulativ for tillegg m. v. til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget