St.prp. nr. 92 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 57/1999 av 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, og lik behandling av kvinner og menn)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget