Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 92 (2000-2001)

Om jordbruksoppgjøret 2001 - endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret i 2001 med forslag om endrede bevilgninger på statsbudsjettet for 2001, endrede målpriser og andre vedtak etter at det lyktes å nå en forhandlingsløsning med jordbruksorganisasjonene. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 48 (1997-98) Om Omsetningsrådets virksomhet (jf. Innst. S. nr. 15 (1998-1999)) ble det besluttet at en omtale av Omsetningsrådets virksomhet i stedet for i egne meldinger skulle gis i proposisjonene om jordbruksoppgjørene. Slik omtale av virksomheten i 1999 og 2000 er gitt i kapittel 10.

Til toppen
Til dokumentets forside