St.prp. nr. 92 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om jordbruksoppgjøret 2001 - endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2001 - endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget