St.prp. nr. 92 (2000-2001)

Om jordbruksoppgjøret 2001 - endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2001 - endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget