St.prp. nr. 99 (2000-2001)

Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001

Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget