St.prp. nr. 99 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001

Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget