Strategi for å styrke nordnorsk reiseliv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forum for Reiseliv har vurdert reiselivet i Nord-Norge med utgangspunkt i forumets forslag til strategi for internasjonal markedsføring av norsk reiseliv. Rapporten er laget på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Forum for Reiseliv har vurdert reiselivet i Nord-Norge med utgangspunkt i forumets forslag til strategi for internasjonal markedsføring av norsk reiseliv.

Rapporten er laget på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.