Historisk arkiv

Får råd fra Forum for Reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Vi må bygge opp profesjonelle opplevelsesklynger i Nord-Norge, og det må mer kapital inn, påpeker en rapport fra Forum for Reiseliv. - Dette er svært interessante vurderinger, sa statssekretær Hege Solbakken da hun mottok rapporten.

Vi må bygge opp profesjonelle opplevelsesklynger i Nord-Norge, og det må mer kapital inn, påpeker en rapport fra Forum for Reiseliv. - Dette er svært interessante vurderinger, sa statssekretær Hege Solbakken da hun mottok rapporten.

Rapporten Strategi for å styrke nordnorsk reiseliv er laget på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

- Det er viktig å få konkrete og tydelige innspill sett utenfra, og her har Forum for reiseliv levert klare råd. Regjeringen er opptatt av å løfte statusen og betydningen til reiselivsnæringen for vi har alle forutsetninger til å gjøre dette til en enda viktigere distriktsnæring i årene som kommer, sier Hege Solbakken.

Statssekretær Hege Solbakken mottar rapport fra Forum for Reiseliv ved Per Morten Vigtel. (Elisabeth Dale, Kommunal- og regionaldepartementet)

Statssekretær Hege Solbakken mottar rapport fra Forum for Reiseliv ved Per Morten Vigtel. (Elisabeth Dale, Kommunal- og regionaldepartementet)