Strategi for bedre likestilling i fiskeriene

Regjeringen vil legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner i fiskerinæringen og har derfor laget en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien inneholder tiltak som skal bidra til økt rekruttering av kvinner og å identifisere og fjerne hindre, slik at kvinner og menn skal ha like muligheter til å etablere seg i yrket

Les dokumentet

Fremtidens kompetanse, omstilling og konkurransekraft er avhengig av vilje og evne, uavhengig av kjønn