Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren - rapporter fra kartleggingen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører Asplan Viak og Fafo en kartlegging av strategiplanen Kompetanse i barnehagen, Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Asplan Viak og Fafo gjennomført en kartlegging av arbeidet med kompetanseutvikling i barnehagesektoren gjennom strategiperioden 2007 - 2011. Resultatene viser at strategien har satt kompetanseutvikling på dagsorden i barnehager og kommuner, og bidratt til en større bevissthet om sammenhengen mellom kompetanse og kvalitet.

 

Les sluttrappport fra kartleggingen av kompetansestrategien

Les samlerapport fra kartleggingen av kompetansestrategien

Les rapport fra første fase av kartleggingen av kompetansestrategien  

Les rapporten fra andre fase av kartleggingen av kompetansestrategien

Les rapport fra tredje fase av kartleggingen av kompetansestrategien