Rapporter og planer

Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen

Kunnskapsdepartementet har laget en ny strategi for arbeidet med å videreutvikle elevundersøkelsen, nasjonale prøver og andre verktøy og ressurser for kvalitetsutvikling i lys av de nye læreplanene. Den viser også hvordan det legges til rette for involvering og medvirkning i arbeidet.

Les dokumentet