Studentvandringer

Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt utdannede

Rapporten viser at "Ein stor del av studentane buset seg i regionen eller fylket der dei har studert. I snittfor landet blir nesten 60 % av studentane verande i same fylket som dei har studert i. Dette tyder på at universitets- og høgskolestrukturen i landet er vesentleg for å skaffe arbeidskraft med høgare utdanning til heile landet.” (SSB rapport nr 6/2013)

SSB rapport nr 6/2013

Rapporten viser at "Ein stor del av studentane buset seg i regionen eller fylket der dei har studert. I snittfor landet blir nesten 60 % av studentane verande i same fylket som dei har studert i. Dette tyder på at universitets- og høgskolestrukturen i landet er vesentleg for å skaffe arbeidskraft med høgare utdanning til heile landet.” 

Oppdraget fra Kommunal- og regionaldepartementet har vært å undersøke de høyere utdanningsinstitusjoners rolle mht:

a. Den lokale/regionale/nasjonale rekrutteringen til høyere utdanning.

b. Den lokale/regionale/nasjonale fordelingen av tilførselen av nye, høyt

utdannede. 

SSB rapport nr 6/2013: Rekruttering til studier og tilførsel av nye, høyt utdannede i et geografisk perspektiv (pdf)