Study into Air Navigation Services to be opened to Competition in Norway: Part 1

Del 1 av rapport utarbeidet av Helios (UK) om ulike aspekter ved konkurranseutsetting av flysikringstjenester.

Les raporten (pdf)

Del 2 av rapporten