Study into Air Navigation Services to be opened to Competition in Norway: Part 2

Del 2 av rapport utarbeidet av Helios (UK) om ulike aspekter ved konkurranseutsetting av flysikringstjenester.

Les rapporten (pdf)

Del 1 av rapporten